Договір оферти

Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://markosoli.ua/ (https://markosoli.ua), або уповноважена Власником особа, надалі іменований «Продавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, в подальшому іменований «Покупець», ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, годинники всіх видів та аксесуари і біжутерію, а також подібні вироби, в асортименті на умовах цього Публічного договору, що наведені нижче:

1. Терміни, які використовуються в Публічному договорі.

1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями

1.2. Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється:

шляхом замовлення Покупця, здійсненого через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://markosoli.ua/ або https://markosoli.ua

шляхом замовлення Покупця, здійсненого за допомогою телефонного дзвінка за номером, вказаним в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://markosoli.ua/ або https://markosoli.ua

шляхом замовлення Покупця, здійсненого в роздрібних магазинах Продавця

що свідчить про прийняття Покупцем Публічної оферти.

1.4. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, біжутерія та подібні вироби, а також годинник всіх видів в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://markosoli.ua/ або https://markosoli.ua

1.5. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

1.5. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

недолік взагалі не може бути усунутий;

усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

1.6. Власник Інтернет-сайту (Інтернет-магазину) https://markosoli.ua/ і https://markosoli.ua

- фізична особа-підприємець Панчишин Соломія Андріївна і / або інші фізичні особи-підприємці, які діють на підставі ексклюзивних договорів, укладеного з фізичною особою-підприємцем Панчишин Соломією Андріївною.

2. Акцептування Публічного договору.

2.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

2.1.1. замовлення Покупця, здійснений через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://markosoli.ua/checkouts/

2.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснений за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними по веб-адресою https://markosoli.ua/pages/kontaktna-informatsyia

2.1.3. замовлення Покупця, здійснений в роздрібних магазинах Продавця (способи, передбачені п.п. 2.1.1., 2.1.2. і 2.1.3. п. 2.1. Договору, далі по тексту разом або окремо іменуються «Замовлення»).

2.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

3. Предмет Публічного договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

3.2. Основні характеристики Товару містяться в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою сайт в описі під кожним відповідним Товаром.

3.3.Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період, технічні характеристики і т.д. Без попереднього повідомлення. Опис товару на сайті може містити неточності.

4. Якість Товару і гарантійний термін.

4.1. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником відповідного Товару.

4.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

4.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

4.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний строк;

4.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

4.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

4.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

4.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

4.5. Доставка Товару для усунення недоліків в найближчу торгову точку Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється за рахунок Покупця.

5. Умови доставки Товару.

5.1. Доставка Товару здійснюється способами, які передбачені в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою - https://markosoli.ua/pages/dostavka-i-oplata на момент здійснення Замовлення Покупцем.

5.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України.

5.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.4. У разі доставки Товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторської службою і т.п.), відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе відповідне третя особа.

5.5. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю в такі строки:

5.5.1. протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця;

5.5.2. протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товару;

5.5.3. протягом 28 (двадцяти восьми) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі оформлення Замовлення Покупця на виготовлення Товару підвищеної складності і / або з тривалим циклом виготовлення;

6. Ціна та порядок оплати Товару.

6.1. Ціна Товару визначається на підставі цін, зазначених в інтернет-магазині Продавця по веб-адресою https://markosoli.ua/ або https://markosoli.ua на момент здійснення Замовлення Покупцем і вимагає підтвердження Продавцем після отримання замовлення від Покупця.

6.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару в наступному порядку:

6.2.1. в разі наявності Товару на складі у Продавця Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто)% вартості Товару в день отримання Товару;

6.2.2. в разі оформлення Замовлення на виготовлення Товару Покупець зобов'язується оплатити до 70 (сімдесяти)% від вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення, інші 30 (тридцять) відсотків від вартості Товару Покупець зобов'язується оплатити в день отримання Товару, до моменту його фактичної передачі.

6.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі виставленого Продавцем рахунку або в інший спосіб узгоджений Продавцем і Покупцем. Всі платежі здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

6.4.1. Готівкою;

6.4.2. перерахуванням коштів на поточний рахунок Продавця в банківській установі. Днем здійснення платежу є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

7.3. У разі порушення Продавцем термінів доставки Товару, передбачених Публічним договором, Продавець зобов'язується виплатити Покупцю штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення термінів доставки.

7.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки товару Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

7.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічного договору.

7.6. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Публічного договору у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення Публічного договору внаслідок дій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і / або запобігти розумними способами.

7.7. Наявність і тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору) мають бути належним чином підтверджені відповідним документом компетентного органу.

8. Термін дії Публічного договору.

8.1. Публічний договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

8.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

8.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

8.2.2. з ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;

8.2.3. за рішенням суду;

8.2.4. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу.

9. Інші умови.

9.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

9.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.3. У випадках, не врегульованих даними Публічним договором, Продавець і Покупець керуються чинним законодавством України.

9.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

9.5. Назви статей Публічного договору використовуються виключно для зручності і ніяким чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

9.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, документами бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

9.8. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації названої вище цілі.

9.9. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

9.10. Покупець надає свою згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

9.11. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

9.12. Покупець надати їм доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти» , якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

9.13. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресами роздрібних магазинів або за наступною адресою: м Львів, вул. Городоцька, 27

9.14. Гарантійний ремонт Товару здійснюється Продавцем за адресами роздрібних магазинів або за наступною адресою: Львів, вул. Городоцька, 27

Місцезнаходження та реквізити Продавця

Фізична особа-підприємець Панчишин Соломія Андріївна

79053, Львівська обл., місто Львів, вул. Грабянки Г., будинок 1 А

ідентифікаційний номер 3295703207;

р/р UA443052990000026002031003260 в

ПАТ «КБ« ПриватБанк », МФО 305299

відділ турботи про клієнтів: markosoli.jewelry@gmail.com

для скарг і пропозицій: markosoli.jewelry@gmail.com

тел .: +380 068 080 2200